REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://whandworks.com

Sprzedającym jest firma W HAND WORKS Wioletta Woźniak z siedzibą w 83-000 Pruszcz Gdański ul. Dąbrowskiego 60c/2 Zarejestrowana pod numerem NIP: 1231303652, Regon: 362597374 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu +48 883 596 808, koszt połączenia według stawki operatora.

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://whandworks.com


Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.


Sklep internetowy W HAND WORKS prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet wyrobów stworzonych ręcznie według własnych projektów.


Wszystkie Towary oferowane w sklepie W HAND WORKS są fabrycznie nowe, ręcznie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.


Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Podczas akcji promocyjnych w zakładce produktu umieszczona została również informacja o najniższej cenie danego produktu w okresie ostatnich 30 dni.


Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.


Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.


Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres lub punkt odbioru, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.


W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.


Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu o formacie .PDF. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.


W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Podczas zamówienia klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie elektronicznego newslettera na adres e-mail podany podczas zamówienia.

 
Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.


Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.


Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.


Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (InPost Sp. z o.o. oraz Orlen S.A.) bądź Poczty Polskiej (Przesyłki zagraniczne).

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w koszyku. Termin realizacji zamówienia jest zmienny i zależny od aktualnej ilości zamówień. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.

Przy wyborze opcji płatności „Tradycyjny Przelew Bankowy” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1 dzień roboczy).

Przy wyborze opcji “Przelewy24”, “Płacę z Klarna” lub “PayPal” realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z terminem podanym podczas zamówienia.
Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „dostawa” znajdujący się w stopce serwisu.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny dołączany do przesyłki. Istnieje możliwość wystawienia Faktury po wcześniejszym kontakcie.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA), kartą płatniczą (Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartowych jest Klarna AB), za pomocą systemy PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu. Istnieje możliwość skorzystania z odroczonych płatności PayPo (Podmiotem świadczącym obsługę płatności odroczonych jest PayPro SA) lub Klarna (Podmiotem świadczącym obsługę płatności odroczonych jest Klarna AB). Istnieje również opcja płatności gotówką u kuriera InPost (Podmiotem odpowiedzialnym za przekaz środków jest InPost SA).

3. Karty obsługiwane przez system:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6 Ocena zamówienia

 

Sklep www.whandworks.com zbiera opinie dotyczące realizacji zamówień, które wyświetlane są na stronie głównej sklepu internetowego.

 

Za zbieranie opinii odpowiada aplikacja Judge.Me (Podmiot odpowiedzialny za aplikację Judge.me Company Limited).

Wszystkie opinie dotyczące zakupów pochodzą wyłącznie od realnych klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym www.whandworks.com.

Weryfikacja autentyczności opinii przebiega dwuetapowo:

Pierwszym etapem jest otrzymanie wiadomości z systemu Judge.Me, która zaprasza do pozostawienia opinii. Wiadomości takie trafiają wyłącznie do osób, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym www.whandworks.com i otrzymały swoją przesyłkę. 

Wiadomość dotycząca opinii wysyłana jest po 7 dniach od nadania przesyłki do klienta.

Drugim etapem weryfikacji użytkowania produktu jest sprawdzenie stanu faktycznego odbioru przesyłki na portalu www.furgonetka.pl, którego zgodność weryfikowana jest za pomocą adresu e-mail klienta podanego podczas zamówienia. 

Wszystkie opinie udostępniane na stronie są w niezmienionej treści wysłanej poprzez system Judge.Me, a napisane bezpośrednio poprzez klienta.

 

Opinie przed udostępnieniem są moderowane pod względem treści ogólnie przyjętych jako niecenzuralne lub nieobyczajne. 

§ 7 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


Zakupiony towar należy zwrócić w stanie niezmienionym na adres: W Hand Works, ul. Daborwskiego 60c/2, 83-000 Pruszcz Gdański lub do paczkomatu PGD01M na numer telefonu 883-596-808. Do przesyłki wymagane jest dołączenie formularza zwrotów.

Formularz zwrotów znajduje się na stronie www.whandworks.com w zakładce Wymiana Reklamacja Zwrot

Zwrot środków dokonywany jest najpóźniej do 14 dni od otrzymaniu towaru przez sprzedającego na numer kotna podany w formularzu zwrotu.


Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

Zwrotom nie podlegają przedmioty wykonane i zaakceptowane na specjalne zamówienie złożone przez klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy i obejmuje wszelkie naprawy produktu niewynikające z uszkodzeń mechanicznych związanych z użytkowaniem.


Reklamacje należy składać na adres: W Hand Works, ul. Dąbrowskiego 60c/2, 83-000 Pruszcz Gdański. Telefon kontaktowy 883-596-808.
Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z opisem usterki.


Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.


Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Naprawa towaru lub wymiana na nowy musi nastąpić w maksymalnym okresie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta.

Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Ochrona danych osobowych zgodna z RODO (Rozporządzenie O Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku)

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest firma W Hand Works Wioletta Woźniak z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 60c/2, 83-000 Pruszcz Gdański, legitymującej się numerem NIP: 1231303652
Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych tj. Poczta Polska SA oraz InPost Sp. z o.o.. Klienci mają całkowite prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji oraz ich usunięcia bądź ograniczenia możliwości przetwarzania. Usunięcie danych nie wyklucza ich przetwarzania do momentu realizacji zlecenia.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do momentu końca realizacji zamówienia bądź dobrowolnie przekazane mogą być przetwarzane w przypadku newslettera, gdzie podmiotem odpowiedzialnym jest FreshMail Sp. z o.o..
Dobrowolnie przekazane dane dotyczące przetwarzania, przez FreshMail Sp. z o.o. mogą być modyfikowane, usunięte bądź istnieje możliwość ograniczenia zgody na ich przetwarzanie tj. rezygnacja z newslettera.
Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres [email protected]
Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym możliwym momencie, poprzez panel Konta klienta. Klient ma także możliwość usunięcia danych bądź ograniczenie ich przetwarzania.
Klient ma prawo do wglądu we wszystkie dane osobowe, które dostarczane są w przeciągu 30 dni na wyraźną prośbę klienta.
Dane dla klienta dostarczane są w specjalnych plikach o rozszerzeniu .xml bądź .csv.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy (tj. Shoplo Sp. z o.o.) oraz udostępniana, modyfikacji, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania na każde żądanie Klienta.
7. Dane osobowe przetwarzane, przez W Hand Works Wioletta Woźniak są przetwarzane:

Do realizacji zamówienia zawartego umową kupna-sprzedaży poprzez stronę www.whandworks.pl
Do dostarczenia newslettera za sprawą dobrowolnej zgody Klienta, przez firmę FreshMail Sp. z o.o.
Dane nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom z wyłączeniem podmiotów opisanych w powyższych puntkach regulaminu tj. Shoplo Sp. z o.o., Poczta Polska SA, InPost Sp. z o.o. oraz FreshMail Sp. z o.o., przy dobrowolnej zgodzie Klienta.
W przypadku chęci przekazania danych innemu podmiotowi, klient zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i musi wyrazić dobrowolną zgodę na dalsze przekazanie danych.
8. Dane zbierane, przez W Hand Works Wioletta Woźniak są niezbędne do realizacji zamówienia. Na dane te składają się:

Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Numer telefonu

§ 9 Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).